Identifikačné údaje prevádzkovateľa e-shopu

Názov spoločnosti:

OBIS sro

Sídlo: Uhorská 635,
190 17 Praha 9,
česká republika
IČO: 62415603
DIČ: CZ62415603
zapísaná v obchodnom registri vedeného v oddiele C, vložka 32058 na Mestskom súde v Prahe
telefón: +420 602 320 630
e-mail: info@carbedsforkids.eu
Bankové spojenie:Komerční banka as, pobočka Praha 8, č.ú. 123-2724810227 / 0100