OBCHONAPI FELTÉTELEK

üzleti társaság OBIS sro

alapú: Uherská 635, 190 17 Prága 9 - Vinoř, idazonosítószám: 62415603, áfa-szám: CZ62415603, nak,-neknyilvántartásba vett kereskedelmi nyilvántartásban a C. szakaszban helyezze be a 32058-at a prágai Városi Bíróságnál

áruk értékesítésén keresztül egy internetes címen található online áruház www.carbedsforkids.eu.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Ezek a feltételek (a továbbiakban:Felhasználási feltételek„) Kereskedelmi társaságok OBIS sroalapján: Uherská 635, 190 17 Prága 9 - Vinoř, azonosító szám: 62415603 znyilvántartásba vett kereskedelmi nyilvántartásban a C. szakaszban helyezze be a 32058-at a prágai Városi Bíróságnál (a továbbiakban "eladó") A módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. Sz. Törvény (a továbbiakban:Polgári törvénykönyv") A szerződő felek adásvételi szerződéssel vagy annak alapján felmerülő kölcsönös jogai és kötelezettségei.vásárlási szerződés") Az eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban:vevő“) Az eladó online áruházán keresztül. Az online áruházat az eladó üzemelteti a www.carbedsforkids.eu internetes címen (a továbbiakban: "Weboldal"), A weboldal felületén (a továbbiakban:"webáruház felület“).

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása során árucikk megrendelésekor jár el.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek és feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓ SZÁMLÁJA

2.1. A vevő weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban: "Felhasználói fiók“). Ha az áruház webes felülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is megrendelhet árut közvetlenül az áruház webes felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor a vevő köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A vevő nem jogosult engedélyezni a felhasználói fiók használatát harmadik feleknek.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő felhasználói fiókja hosszabb, mint 12 hónap nem használja, vagy abban az esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

2.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftvereszközeinek szükséges karbantartására, harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

3. A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖVETKEZTETÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni rendes postai úton. Az áruk felsorolása tartalmazza az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó lehetőségét arra, hogy egyénileg egyeztetett feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áruház webes felületén felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, amikor az árukat a Cseh Köztársaság területén szállítják.

3.4. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelés űrlapját az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen az alábbiakról tartalmaz információkat:

3.4.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "behelyezi" az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába),

3.4.2. - az áruk vételárának megfizetésének módja, információk a megrendelt áruk szükséges szállítási módjáról és

3.4.3. a termékértékesítéssel kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen:rendelés“).

3.5. Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a vevő a megrendelésben megadott, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelésbe bevitt adatok hibáit. A vevő elküldi a megrendelést az eladónak a gombra kattintva "fejezze be a rendelést“. A sorrendben felsorolt adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés kézhezvétele után az Eladó a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott vevő e-mail címére (a továbbiakban: "a vevő e-mail címe“).

3.6. A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult a megrendelőtől további megerősítést kérni a vevőtől (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a megrendelés elfogadásának (átvételének) kézbesítéséből adódik, amelyet az eladó e-mailben a vevő e-mail címére küld a vevőnek.

3.8. A vevő beleegyezik a távközlési eszközök használatába az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru ára és az áruk adásvételi szerződés alapján történő szállításával kapcsolatos költségek a vevő az alábbiak szerint fizethet az eladónak:

  • készpénzben az eladó telephelyén, a következő címen: OBIS sro, Novosibřinská 153, 190 16 Prága 21 - Újezd nad Lesy;

  • utánvéttel a vevő által a megrendelésben megjelölt helyen;

  • készpénz nélküli átutalás az eladó 123-2724810227 / 0100 számú számlájára, fenntartva a Komerční banka as, Prága 8. fióknál (a továbbiakban "eladó számlája„);
  • készpénz nélküli a fizetési rendszeren keresztül;

  • készpénz nélküli fizetési kártya;

  • harmadik fél által nyújtott kölcsön útján.

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles megfizetni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem igényel kauciót vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. Cikkének az áruk vételárának előre történő fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Készpénzben történő fizetés vagy kézbesítés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételárat 2010 - ig kell megfizetni 14 nap az adásvételi szerződés megkötésétől.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát a változó fizetési szimbólummal együtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

4.6. Az eladónak joga van - különösen abban az esetben, ha a vevő nem nyújt további igazolást a megrendelésről (3.6. Cikk) -, hogy az áru vevőnek történő elküldése előtt a teljes vételár megfizetését követelje. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

4.7. Az eladó által a vevő számára biztosított árengedmények nem vonhatók össze egymással.

4.8. Ha ez üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt az általánosan kötelező jogi előírások előírják, az eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevő számára az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről. Az eladó az a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adózási bizonylatot - a számlát az eladó állítja ki a vevőnek az áru árának megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.

4.9. Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát adni a vevőnek. Ugyanakkor köteles a beérkezett bevételeket online módon regisztrálni az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. VISSZAVONÁS A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁSBÓL

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet elállni az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a vevő vagy az ő kívánsága szerint módosítottak, a romlandó áruk és áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más áruval, a zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint a hang- vagy videofelvételek vagy a számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből csomagolás.

5.2. Ha ez nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. Cikkében említett eset, vagy más olyan eset, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, a vevőnek joga van a Ptk. 1829. §-ának (1) bekezdésével összhangban tizennégy órán belül elállni az adásvételi szerződéstől (14). ) nappal az áru átvételétől számítva, és abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez az időszak az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eljuttatni az eladóhoz. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott minta nyomtatványt, amely mellékletet képez a feltételekhez. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldheti az eladó irodájának címére vagy az eladó e-mail címére. info@carbedsforkids.eu.

5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldenie az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni.

5.4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. Cikke szerinti eladási szerződéstől való elállás esetén az eladó a vevőtől kapott pénzeszközöket a vevőtől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi, ugyanúgy, mint az eladó a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevő részére történő visszaküldése során vagy más módon nyújtott teljesítmény visszaszolgáltatására is, ha a vevő beleegyezik, és a vevőnek nem merül fel további költsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeket visszaszolgáltatni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az áruknak okozott kár megtérítésének jogát a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az eladónak jogában áll bármikor elállni az adásvételi szerződéstől is, mindaddig, amíg az árut a vevő átveszi. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaadja a vételárat a vevőnek, a készpénzzel a vevő által kijelölt számlára.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot adnak a vevőnek, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a vevő köteles visszajuttatni ajándékot adott.

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

6.1. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és minden további költséget.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, akkor a vevő köteles átadni az árut a szállításkor.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről okokból szükséges az árut többször, vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.

6.4. Az áru átvétele a fuvarozótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. A csomagolás megsértésének megállapítása esetén a küldeménybe való jogosulatlan belépést jelzik, a vevőnek nem kell a szállítmányt átvennie a szállítmánytól. Ez nem érinti a vevőnek az áruk hibáinak felelősségéből eredő jogait és a vevő egyéb jogait, amelyek az általános érvényű jogszabályokból erednek.

6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha azokat az eladó állítja ki.

7. HIBÁS TELJESÍTMÉNY JOGAI

7.1. A szerződéses felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914–1925, 2099–2177 és 2161–2144. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. Sz. Törvény) szabályozzák. módosítva).

7.2. Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a vevő az áru jellegére és reklámozásukra számított,

7.2.2. az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyre általában ilyen típusú árukat használnak,

7.2.3. az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.

7.3. Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni.

7.4. Az eladónak kötelezettségei vannak a hibás teljesítéssel szemben, legalábbis olyan mértékben, ameddig a gyártó hibás teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek fennállnak. A vevő egyébként jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákhoz való jogot az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Ha más jogszabályokkal összhangban az áruk felhasználásának időtartama szerepel az eladott árukon, a csomagolásukon, az árukhoz mellékelt utasításokban vagy a reklámban, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A minőség garantálásával az eladó vállalja, hogy az áruk egy bizonyos ideig alkalmasak lesznek a szokásos célokra, vagy megtartják szokásos tulajdonságait. Ha a vevő jogosan kritizálta az eladót az áru hibája miatt, akkor a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának időszaka vagy a jótállási időszak nem tart olyan időszakra, amely alatt a vevő nem használhatja fel a hibás árut.

7.5. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. Cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hiba miatt, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használata által okozott kopásért, használt árukért a használat vagy kopás mértékének megfelelő hiba miatt. vagy ha ez az áru jellegéből következik. A hibás teljesítés joga nem a vevőt illeti meg, ha a vevő az áru átvételét megelőzően tudta, hogy az árunak hibája van, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

7.6. Az áruk hibáért való felelősség az eladóra vonatkozik. Ha azonban az eladónak kiadott visszaigazolás a hibákért való felelősség terjedelméről (a Ptk. 2166. §-ának rendelkezései értelmében) egy másik személyt említ javításra, aki közelebb áll az eladóhoz vagy a vevőhöz, akkor a vevő gyakorolja a javítás jogát ki van kijelölve a javítás elvégzésére. Kivéve azokat az eseteket, amikor az előző mondat szerint egy másik személyt jelölnek ki a javítás elvégzésére, az eladó köteles panaszt elfogadni bármely olyan létesítményben, ahol a panasz elfogadása lehetséges a nyújtott termék- vagy szolgáltatásválaszték tekintetében, vagy a székhelyén vagy a telephelyén. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást adni a vevőnek arról, hogy a vevő mikor élt a joggal, mi a panasz tartalma, és milyen panaszkezelési módot igényel a vevő; valamint a panasz kezelésének dátumának és módjának megerősítése, ideértve a javítás és időtartamának megerősítését, vagy a panasz elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelezettség vonatkozik az eladó által a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is.

7.7. A vevő kifejezetten gyakorolhatja az áruk hibáinak felelősségéből eredő jogait, különösen személyesen a Novosibřinská 153, 190 16 Prague 21 - Újezd nad Lesy címen, telefonon a +420 602 320 630-as telefonszámon vagy e-mailben az info@carbedsforkids.eu címen.

7.8. A vevő tájékoztatja az eladót arról, hogy mely jogot választotta, a hiba bejelentése után, vagy indokolatlan késedelem nélkül a hiba bejelentése után. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választást; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő helyrehozhatatlannak bizonyuló hiba kijavítását kérte.

7.9. Ha az áruk nem rendelkeznek a Feltételek 7.2. Cikkében meghatározott tulajdonságokkal, a vevő megkövetelheti az új áruk hibamentes leszállítását, ha ez a hiba jellege miatt nem aránytalan, de ha a hiba az áru csak egy részére vonatkozik, a vevő csak cserét kérhet. ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül elhárítható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolításához. A vevőnek joga van helyrehozható hiba esetén is új árut szállítani vagy alkatrészeket cserélni, ha az árut nem tudja megfelelően használni a javítás utáni megismétlődés vagy nagyobb számú hiba miatt. Ebben az esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Ha a vevő nem mond el a szerződéstől, vagy ha nem él az új áruk hibátlan leszállításával, alkatrészeinek cseréjével vagy az áru javításával, ésszerű kedvezményt kérhet. A vevőnek joga van ésszerű kedvezményhez akkor is, ha az eladó nem tud hibátlanul új árut szállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy az árut megjavítani, valamint ha az eladó ésszerű időn belül nem rendez jogorvoslatot, vagy ha a jogorvoslat megszervezése jelentős nehézségeket okozna a vevő számára.

7.10. Az eladó hibás felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozhatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áruk teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áruk tulajdonjogát.

8.2. A vevő vonatkozásában az eladót semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (2) bekezdésének értelmében. e) pontja.

8.3. A fogyasztói panaszok kezelését az eladó elektronikus címen keresztül biztosítja info@carbedsforkids.eu. Az eladó információkat küld a vevő panaszának rendezéséről a vevő e-mail címére.

8.4. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezéséért. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen felhasználható az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerinti viták rendezésére.

8.5. Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács 214-i 524/2013 / EU rendelete szerinti kapcsolattartó pont. 2013. május a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (az online fogyasztói vitarendezésről szóló rendelet) módosításáról.

8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi engedélyeket az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi kompetenciája keretein belül. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló módosított 634/1992. Sz. Törvény betartását is.

8.7. A vevő ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban "GDPR rendelet“) A vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződés megtárgyalása és az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő feldolgozásához kapcsolódóan az eladónak külön dokumentum útján kell eljárnia.

10. Kereskedelmi üzenetek küldése és a sütik tárolása

10.1. Az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló törvény (egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) módosított 480/2004. Sz. Törvény 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Vevő vállalja, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket elektronikus címre küld. vagy a vevő telefonszáma. Az eladó a GDPR-rendelet 13. cikke értelmében teljesíti a vevővel szembeni tájékoztatási kötelezettségét, amely a vevő személyes adatainak feldolgozására vonatkozik a kereskedelmi kommunikáció speciális dokumentum útján történő továbbítása céljából.

10.2. A vevő beleegyezik az úgynevezett sütik számítógépén történő tárolásába. Ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére úgynevezett cookie-k tárolása nélkül, úgy a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti beleegyezését.

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. A vevőhöz eljuttatható a vevő e-mail címére.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztót, aki fogyasztó, a törvény azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéstől nem lehet eltérni, és amelyeket egyébként a rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján alkalmaznának. Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008 / EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.).

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatástalanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.

12.4. Az üzleti feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elállás mintapéldája.

12.5. Az eladó elérhetőségei:

Postázási cím: OBIS sro, Novosibřinská 153, 190 16 Prága 21 - Újezd nad Lesy, email cím info@carbedsforkids.eu, telefon +420 602 320 630.

Prágában 2020.10.10-én

Zdeněk Kořínek, az OBIS sro vezérigazgatója